Aktualności

2014-01-17

16 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Generalnej odbyły się polsko-amerykańskie robocze konsultacje dotyczące dwustronnej współpracy w sprawach karnych.

 

Delegację amerykańską, której przewodniczył Marcus Busch z Wydziału Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości USA, reprezentowali również przedstawiciele Departamentu Stanu USA, FBI oraz DEA. Stronę polską reprezentował prokurator Józef Gemra- Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej, a także prokuratorzy z Prokuratury Generalnej i poszczególnych prokuratur apelacyjnych i okręgowych.

2014-01-17

   „Przestępstwa  z narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza będącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej” to temat szkolenia zorganizowanego w dniu 16 stycznia 2014 r.  w Prokuraturze Generalnej.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej, a jego celem było podzielenie się doświadczeniami z prowadzonych postępowań przygotowawczych i dyskusja nad problemami pojawiającymi się w tym zakresie.

2014-01-16

Wczoraj (15 stycznia 2014 r.) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Zastępca Prokuratora Generalnego - Robert Hernand uczestniczył w konferencji pt. „Proces wdrażania strategii wymiaru sprawiedliwości na tle doświadczeń europejskich oraz zaleceń i rekomendacji CEPEJ”, organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

 

W konferencji uczestniczyli m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń,  Wiceminister Spraw Zagranicznych prof. Artur Nowak - Far i  Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Agnieszka Welenc.

 

W trakcie konferencji jej uczestnicy rozmawiali m.in. na temat głównych kierunków strategii wymiaru sprawiedliwości, nad którymi aktualnie trwają prace w Ministerstwie Sprawiedliwości przy udziale przedstawicieli Prokuratury Generalnej.

 

2014-01-16

W ostatnim czasie z inicjatywy Prokuratury Generalnej, Sąd Najwyższy podjął trzy uchwały dotyczące ważnych zagadnień prawnych z zakresu procedury karnej, które rozstrzygają występujące w dotychczasowym orzecznictwie rozbieżności w wykładni prawa.

I tak Uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2013 r. sygn. akt I KZP 8/13 przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej, rozstrzygnięta została kwestia powołania z urzędu biegłego lekarza seksuologa do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego.

 

Zgodnie z ww. Uchwałą powołanie przez sąd, a w postępowaniu przygotowawczym przez prokuratora – na podstawie art. 202 § 3 k.p.k. – biegłego lekarza seksuologa do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, nie wymaga wniosku biegłych psychiatrów, o którym mowa w art. 202 § 2 k.p.k.

2014-01-16

Wczoraj (14 stycznia 2014 r.) w siedzibie Prokuratury Generalnej, Prokurator Generalny Andrzej Seremet spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Markiem Biernackim.

 

Głównym tematem spotkania były kwestie związane z projektem Ustawy o prokuraturze.  Zarówno Prokurator Generalny, jak i Minister Sprawiedliwości  zgodnie wyrazili wolę współpracy pomimo różnić dotyczących niektórych założeń projektu i planowanych zmian. 

 

Obaj rozmówcy zdecydowali o powołaniu wspólnego zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie założeń legislacyjnych i organizacyjnych przygotowujących prokuraturę  do zmian związanych z wejściem w życie nowych przepisów kodeksu postępowania karnego.

2014-01-16

9 stycznia 2014 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowisko prokuratora oraz aktów mianowania na stanowisko asesora  prokuratury rejonowej.

 

Akty mianowania wręczył  Prokurator Generalny - Andrzej Seremet. W uroczystości wzięli również udział  Zastępca Prokuratora Generalnego - Robert Hernand oraz Dyrektor Biura Kadr Prokuratury Generalnej - Krzysztof Kozdronkiewicz, a także znajomi i rodzina powołanych prokuratorów i mianowanych asesorów.

 

Na stanowisko prokuratora prokuratury apelacyjnej i okręgowej powołani zostali :

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 79 | > | »
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej